βαν εναλλακτικών καυσίμων

Τύποι καυσίμων νέων βαν για το 2022: Ηλεκτρικά 5,3%, ντίζελ 86,0%

01/03/2023 - 14:15

Συνολικά το 2022, το ντίζελ συνέχισε να κυριαρχεί στην αγορά των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της ΕΕ με το 86,0% του συνόλου των οχημάτων που