βάρος φορτίου ΦΔΧ

Μικρή μείωση φορτίων για ΦΙΧ και ΦΔΧ

Μικρή μείωση παρατηρήθηκε στα φορτία με βάση το βάρος τους κατά το 2019, σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία με

Φίλτρα