βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Ηλεκτρονικά η έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

Για την απόδειξη της ιδιότητας μόνιμου κατοίκου, όπου απαιτείται, εκδίδεται βεβαίωση μονίμου κατοικίας ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

Φίλτρα