Τροχοί & TIR

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μέσω του gov.gr

Η αυτόματη ηλεκτρονική βεβαίωση μόνιμης κατοικίας εκδίδεται μόνο αν ο Δήμος κατοικίας που έχει καταχωριστεί στη σχετική αίτηση που έχει υποβάλει ο αιτών, συμπίπτει με τον Δήμο κατοικίας που αντλείται από το φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε.
Τετάρτη 08/05/2024 - 11:23
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και έκδοσης ηλεκτρονικής βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Συγκεκριμένα:

1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για την έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας («εφαρμογή»). 

2. Χρήστες της εφαρμογής είναι: 1. πολίτες που επιθυμούν να λάβουν την ως άνω βεβαίωση («αιτούντες») και έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και 2. αρμόδιοι δημοτικοί υπάλληλοι («δημοτικοί υπάλληλοι»), που παραλαμβάνουν στη θυρίδα του οικείου Δήμου τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των πολιτών, με σκοπό τη διεκπεραίωσή τους και την ανάρτηση των έγγραφων απαντήσεων επί των αιτήσεων με τη χρήση της εφαρμογής.

Μετά την υποβολή της αίτησης και των στοιχείων που ζητούνται, εκδίδεται η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή απορρίπτεται η χορήγησή της με παράθεση ειδικής αιτιολογίας. Και στις δύο περιπτώσεις, η εκδιδόμενη πράξη κοινοποιείται ηλεκτρονικά αυθημερόν στον αιτούντα μέσω της εφαρμογής των Θυρίδων των Δήμων, εντός 10 ημερών.

Σημειώνεται πως η αυτόματη ηλεκτρονική βεβαίωση μόνιμης κατοικίας εκδίδεται μόνο αν ο Δήμος κατοικίας που έχει καταχωριστεί στη σχετική αίτηση που έχει υποβάλει ο αιτών, συμπίπτει με τον Δήμο κατοικίας που αντλείται από το φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. Αν δεν συμπίπτουν, τότε εκδίδεται αυτόματα απορριπτική απάντηση.

PreviousNext