Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα

Η βεβαίωση ICISnet τελωνείων

11/11/2020 - 10:38

Στο πλαίσιο της δοκιμαστικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Οι βεβαιώσεις ICISnet τελωνειακού χαρακτήρα

02/10/2020 - 12:28

Οδηγίες για τη διακίνηση εμπορευμάτων προς/ από την Ελεύθερη Ζώνη με την ηλεκτρονική υποβολή της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα δόθηκαν από την ΑΑΔΕ