βιβλίο ΠΕΙ

Η έκδοση των βιβλίων εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών

Στο Ίδρυμα Ευγενίδου ανατίθεται η αρμοδιότητα για τη συγγραφή και έκδοση των βιβλίων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών

Φίλτρα