Στο Ίδρυμα Ευγενίδου ανατίθεται η αρμοδιότητα για τη συγγραφή και έκδοση των βιβλίων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων για την εκπαίδευση και εξέταση για τη χορήγηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγών φορτηγών και λεωφορείων.

Η ευθύνη για τη συγγραφή, γλωσσική επιμέλεια και έκδοση των βιβλίων αυτών ανατίθεται στην Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω βιβλία διατίθενται από το Ίδρυμα Ευγενίδου στο υπ. Μεταφορών σε τιμή κόστους. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο καθορίζει τον αριθμό των αντιτύπων και την αποζημίωση των συγγραφέων του.