Βλάβες

Τεχνικό Θέμα: Κύκλωμα ψύξης φορτηγών (Β' Μέρος)

01/06/2017 - 00:00

Βλάβες και πρόληψη Στο προηγούμενο 1ο μέρος του άρθρου, έγινε εκτενής αναφορά στα κυριότερα εξαρτήματα που απαρτίζουν το κύκλωμα ψύξης. Στο δεύτερο