Δακτύλιος και κορονοϊός

Νέα παράταση δόθηκε στην άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων εντός του δακτυλίου.

Χωρίς Δακτύλιο μέχρι 31-5-20

Νέα παράταση δόθηκε στην άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων εντός του δακτυλίου. Έτσι, παρατείνεται μέχρι 31- 5-20 η προσωρινή άρση

Φίλτρα