Νέα παράταση δόθηκε στην άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων εντός του δακτυλίου.

Έτσι, παρατείνεται μέχρι 31- 5-20 η προσωρινή άρση των μέτρων περιορισμού και μέχρι τότε τα οχήματα κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του δακτυλίου της Αθήνας.
Η προσωρινή άρση των μέτρων που δόθηκε αρχικά, έληξε στις 30-4-20.