Διαδικασίες εκτελωνισμού από μεταφορική εταιρεία

Διαδικασίες εκτελωνισμού από μεταφορική εταιρεία

Διαδικασίες εκτελωνισμού από μεταφορική εταιρεία

Απαντώντας σε ερώτημα εταιρείας διεθνών μεταφορών για τις λογιστικές εγγραφές σε περίπτωση που η μεταφορική αναλαμβάνει να εκτελωνίσει και τις