Διαχείριση υγρών αποβλήτων

Διαχείριση υγρών αποβλήτων με Stralis

17/05/2019 - 11:00

Έξι επιπλέον IVECO Stralis απέκτησε πρόσφατα η εταιρεία Billy Bowie Special Projects που εδρεύσει στο Κιλμάρνοκ της Σκοτίας και ειδικεύεται στη