Διαχείριση υγρών αποβλήτων | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Διαχείριση υγρών αποβλήτων

Διαχείριση υγρών αποβλήτων με Stralis

Έξι επιπλέον IVECO Stralis απέκτησε πρόσφατα η εταιρεία Billy Bowie Special Projects που εδρεύσει στο Κιλμάρνοκ της Σκοτίας και ειδικεύεται στη διαχείριση υγρών αποβλήτων και λάσπης.