διανομή ανταλλακτικών

Η νέα εγκατάσταση αναμένεται να βελτιστοποιήσει την παγκόσμια λειτουργία της Mopar, με περίπου 340.000 τ.μ. έκτασης, εκ των οποίων τα 40.000 τ.μ. θα αποτελούνται από νέα κτίρια.

Ιστορικό το νέο κέντρο Logistics της Mopar

Σε ένα από τα παγκόσμια κέντρα logistics με έμφαση στη διανομή ανταλλακτικών της Mopar, πρόκειται να μετατραπεί το ιστορικό εργοστάσιο της Fiat που

Φίλτρα