διεθνείς λεωφορειακές γραμμές

Παράταση αδειών διεθνών γραμμών

Παρατάθηκε έως 30-09-2019 η ισχύς των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος

Φίλτρα