Παρατάθηκε έως 30-09-2019 η ισχύς των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διακοπής του μεταφορικού έργου των διεθνών τακτικών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένης της ανάγκης για εξυπηρέτηση το επιβατικού κοινού στη διακίνησή του με τις διεθνείς λεωφορειακές γραμμές, ιδιαίτερα για την περίοδο αυξημένης ζήτησης. Σημειώνεται, ότι οι εταιρείες των οποίων οι άδειες λήγουν ή έχουν λήξει ανέρχονται στις 33 με τις περισσότερες να δραστηριοποιούνται στη γραμμή Ελλάδα – Αλβανία και αντίστροφα.