Διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές

Διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές

Μεταφορείς που επιθυμούν να αναλάβουν μεταφορικό έργο στις γραμμές: «Αθήνα – Βελιγράδι-Αθήνα» και «Αθήνα-Novisand-Αθήνα», «Αθήνα – Σκόπια-Αθήνα» και «Θεσσαλονίκη- Σκόπια-Θεσσαλονίκη» μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 15 Ιανουαρίου 2020 στο Υπουργείο Υποδομών και Μετ