Μεταφορείς που επιθυμούν να αναλάβουν μεταφορικό έργο στις γραμμές: «Αθήνα – Βελιγράδι-Αθήνα» και «Αθήνα-Novisand-Αθήνα», «Αθήνα – Σκόπια-Αθήνα» και «Θεσσαλονίκη- Σκόπια-Θεσσαλονίκη» μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 15 Ιανουαρίου 2020 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Γενική Διεύθυνση Μεταφορών –Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών –Τμήμα Διεθνών Επιβατικών Μεταφορών.

Η αίτηση κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου, στο ισόγειο ή αποστέλλεται Ταχυδρομικά στη διεύθυνση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Τ.Κ. 15669, Παπάγου. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν: Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα Τουριστικά Γραφεία που έχουν έδρα στην Ελλάδα και οποιαδήποτε Κοινοπραξία των ανωτέρω προσώπων, ενώ δεν είναι αποδεκτή η υποβολή αιτήσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ατομικώς και ως μέλη κοινοπραξίας.

Προς Σερβία

Μεταξύ των δικαιολογητικών που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, απαιτείται και σύμβαση συνεργασίας με ημεδαπό μεταφορέα που έχει έδρα τη Σερβία για την από κοινού εκμετάλλευση της γραμμής, (να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια της γραμμής). Η σχέση πραγματοποιούμενων δρομολογίων από κάθε αντισυμβαλλόμενο θα πρέπει να είναι ίση με 1:1.

Σημειώνεται πως για τις τακτικές λεωφορειακές γραμμές Ελλάδος-Σερβίας ισχύουν και τα εξής:

  • η διαδρομή της γραμμής «Αθήνα-Βελιγράδι-Αθήνα» με υπογραμμισμένα τα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών είναι η εξής: «Αθήνα -Λάρισα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (σύνορα) – Bogorodica (σύνορα Βόρειας Μακεδονίας) – Τabanovce (σύνορα Βόρειας Μακεδονίας) – Presevo (σύνορα Σερβίας) – Nis – Belgrade»,

  • η διαδρομή της γραμμής «Αθήνα-Νόβισαντ-Αθήνα» με υπογραμμισμένα τα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών είναι η εξής: «Αθήνα -Λάρισα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (σύνορα Ελλάδας) / Bogorodica (σύνορα Βόρειας Μακεδονίας) – Τabanovce (σύνορα Βόρειας Μακεδονίας) / Presevo (σύνορα Σερβίας) – Nis – Belgrade- Novisad».

Προς Σκόπια

Η διαδρομή για τις εν λόγω γραμμές, με υπογραμμισμένα τα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών είναι:

  • «Αθήνα- Λαμία-Λάρισα- Κατερίνη-Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι (σύνορα Ελλάδας)/ Bogorodica (σύνορα Βόρειας Μακεδονίας)- Gengelija-Negotino-Veles-Skopje» και

  • «Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι (σύνορα Ελλάδας)/ Bogorodica (σύνορα Βόρειας Μακεδονίας)- Gengelija-Negotino-VelesSkopje».

Μεταξύ των δικαιολογητικών που οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν είναι και η σύμβαση συνεργασίας με ημεδαπό μεταφορέα που έχει έδρα στα Σκόπια για την από κοινού εκμετάλλευση της γραμμής. Η σχέση πραγματοποιούμενων δρομολογίων από κάθε αντισυμβαλλόμενο θα πρέπει να είναι ίση με 1:1.

381_foto_41-2_0.jpg