δίκτυο 5G

Το δίκτυο 5G υποστηρίζει τα αυτόνομα (+VIDEO)

25/12/2020 - 08:00

Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι δοκιμές ενός αυτόνομου, ηλεκτρικού mini-bus στη Στοκχόλμη, ο χειρισμός και η εποπτεία του οποίου, κατέστησαν δυνατές χάρη