Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics

Φωτό: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics»

17/02/2023 - 11:01

Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθορίστηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση