δίπλωμα οδήγησης εξετάσεις

Με έναν εξεταστή για δίπλωμα

Παρατείνεται μέχρι 31/12/22 η δυνατότητα στις εξετάσεις για δίπλωμα να βρίσκεται ένας μόνο εξεταστής. Όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του υπ.

Φίλτρα