Παρατείνεται μέχρι 31/12/22 η δυνατότητα στις εξετάσεις για δίπλωμα να βρίσκεται ένας μόνο εξεταστής.

Όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του υπ. Μεταφορών έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών δύναται να διενεργούνται υπό την παρουσία ενός (1) εξεταστή. Προς τούτο, λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στις αποφάσεις περί καθορισμού των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, δεν απαιτείται απόφαση του Περιφερειάρχη.

Η παράταση δόθηκε λαμβανομένου υπόψη του αυξημένου αριθμού ενδιαφερομένων που έχει προκύψει λόγω των ληφθέντων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας και αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, αλλά και ενόψει επικείμενης ρύθμισης του ζητήματος με διάταξη νόμου.