δορυφορικά διόδια

Σε ισχύ τα δορυφορικά διόδια στην Πολωνία. Πώς γίνεται η εγγραφή

Το Υπουργείο Οικονομικών της Πολωνίας ξεκίνησε να δέχεται εγγραφές στο σύστημα e-TOLL. Η εγγραφή είναι μια σύντομη και εύκολη διαδικασία που μπορεί

Φίλτρα