έδρα μεταφορικής

Απόδειξη έδρας μεταφορικής

Διευκρινίσεις σχετικά με την απόδειξη της έδρας της μεταφορικής επιχείρησης δίνει με εγκύκλιό της η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών στην οποία αναφέρονται