ΕΦΕΤ

Οι έλεγχοι από τον ΕΦΕΤ

Η οργάνωση επίσημων ελέγχων για την εξακρίβωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας στον τομέα του κρέατος

Φίλτρα