Εγνατία διόδια

Από σήμερα τα διόδια σε σταθμούς της Εγνατίας

Καθορίστηκαν και από σήμερα ισχύουν και εισπράττονται τα διόδια σε σταθμούς της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με απόφαση των υπ. Οικονομικών και Μεταφορών.

Φίλτρα