Τροχοί & TIR

Από σήμερα τα διόδια σε σταθμούς της Εγνατίας

Καθορίστηκαν και από σήμερα ισχύουν και εισπράττονται τα διόδια σε σταθμούς της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με απόφαση των υπ. Οικονομικών και Μεταφορών. Πρόκειται για τα διόδια στους μετωπικούς σταθμούς
Τετάρτη 20/01/2021 - 16:36
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν και από σήμερα ισχύουν και εισπράττονται τα διόδια σε σταθμούς της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με απόφαση των υπ. Οικονομικών και Μεταφορών.

Πρόκειται για τα διόδια στους μετωπικούς σταθμούς διοδίων Σιάτιστας και Αρδανίου, και στους πλευρικούς σταθμούς διοδίων Ανατ. Σιάτιστας, Πολυκάστρου και Ασπροβάλτας. Το κόστος των διοδίων ανά σταθμό για τις κατηγορίες οχημάτων 3 και 4 έχει ως εξής:

Από σήμερα, 20/01/2021

1. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης των τελών διοδίων για τον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Σιάτιστας και τον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Ανατολικής Σιάτιστας, ορίζεται η 20η Ιανουαρίου 2021.

2. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης των τελών διοδίων για τους Πλευρικούς Σταθμούς Διοδίων Ασπροβάλτας και Πολυκάστρου ορίζεται η 22η Ιανουαρίου 2021.

3. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης του αναπροσαρμοσμένου τιμήματος για το τμήμα Α/Κ Μετσόβου - Α/Κ Δυτ. Γρεβενών, Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Μαλακασίου, ορίζεται η 20η Ιανουαρίου 2021.

4. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης του αναπροσαρμοσμένου τιμήματος για το τμήμα Α/Κ Δυτικής Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής, Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Ιεροπηγής, ορίζεται η 20η Ιανουαρίου 2021.

5. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης του αναπροσαρμοσμένου τιμήματος για το τμήμα Α/Κ Κοζάνης Α/Κ Βέροιας, Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Πολυμύλου, ορίζεται η 20η Ιανουαρίου 2021.

6. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης του τιμήματος για το τμήμα Α/Κ Αλεξανδρούπολης - Α/Κ Κήποι, Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Αρδανίου, ορίζεται η 28η Ιανουαρίου 2021.

Συνδρομητικά προγράμματα και εκπτώσεις

Τα εκπτωτικά προγράμματα έχουν ισχύ μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης της Σύμβασης Παραχώρησης που θα συναφθεί μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Αναδόχου του διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη. Τα συνδρομητικά Προγράμματα εκπτώσεων επί των τιμών των τελών διοδίων ή συστήματα ειδικών μειωμένων τελών για συχνή ή καθημερινή χρήση διαμορφώνονται ως εξής:

Συνδρομητικό Πρόγραμμα εκπτώσεων με την ονομασία «Smart»:

Στο συνδρομητικό πρόγραμμα εκπτώσεων «Smart» μπορούν να εγγραφούν όλοι οι χρήστες της Εγνατίας Οδού που διαθέτουν οχήματα κατηγορίας 2, 3 και 4.

Οι συνδρομητές αυτού του εκπτωτικού προγράμματος επωφελούνται έκπτωσης επί της ονομαστικής τιμής τέλους διοδiου πού ισχύει για κάθε σταθμό, ανάλογα με τον αριθμό των διελεύσεων που πραγματοποιούν στον σταθμό αυτό σε μηνιαία βάση (από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα).

Τα προσφερόμενα ποσοστά των εκπτώσεων επί της ονομαστικής τιμής διοδίου του κάθε σταθμού διαμορφώνονται ως εξής:

α) Από την 1η έως και την 5η Διέλευση που πραγματοποιεί ο συνδρομητής της υπηρεσίας κάθε ημερολογιακό μήνα σε κάθε έναν από τους σταθμούς διοδίων της Ε.Ο. Α.Ε., δεν παρέχεται κάποια έκπτωση (0% έκπτωση).

β) Από την 6η έως και την 10η Διέλευση που πραγματοποιεί ο συνδρομητής της υπηρεσίας κάθε ημερολογιακό μήνα σε κάθε έναν από τους σταθμούς διοδίων της Ε.Ο. Α.Ε., παρέχεται έκπτωση 5%.

γ) Από την 11η έως και την 30η Διέλευση που πραγματοποιεί ο συνδρομητής της υπηρεσίας κάθε ημερολογιακό μήνα σε κάθε έναν από τους σταθμούς διοδίων της Ε.Ο. Α.Ε., παρέχεται έκπτωση 20%.

δ) Από την 31η έως και την 45η Διέλευση που πραγματοποιεί ο συνδρομητής της υπηρεσίας κάθε ημερολογιακό μήνα σε κάθε έναν από τους σταθμούς διοδίων της Ε.Ο. Α.Ε., παρέχεται έκπτωση 25%.

ε) Από την 46η και πάνω Διελεύσεις που πραγματοποιεί ο συνδρομητής της υπηρεσίας κάθε ημερολογιακό μήνα σε κάθε έναν από τους σταθμούς διοδίων της Ε.Ο. Α.Ε., παρέχεται έκπτωση 30%.

Οι προσφερόμενες εκπτώσεις υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε έναν ηλεκτρονικό πομποδέκτη που έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του συνδρομητή, για κάθε σταθμό διοδίων και κάθε ημερολογιακό μήνα.

PreviousNext