ΕΙΔΜΙΣΘ | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ΕΙΔΜΙΣΘ

Στην Αττική κυκλοφορούν σήμερα 13.661 ταξί.

Παραμένουν Υπεράριθμα τα ταξί στην Αττική

Περισσότερα κατά 2.333 είναι τα ταξί που κυκλοφορούν στην Περιφέρεια Αττικής (πλην των νησιών) όπως προκύπτει από τον τελευταίο καθορισμό ανά έδρα του μέγιστου αριθμού αδειών ΕΔΧ (ταξί) και ΕΙΔΜΙΣΘ (ταξί ειδικής μίσθωσης - ΑΜΕΑ) ο οποίος έχει καθοριστεί σύμφωνα με τον πληθυσμό της Περιφέρειας.
Εάν, μετά την παρέλευση του εξάμηνου, διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο στο ΚΤΕΟ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1401 «Χρωματισμός: Δεν συμφωνεί με τη νομοθεσία ή την άδεια κυκλοφορίας».

Μαύρα τα ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ

Καθορίστηκε με υπ. απόφαση ο χρωματισμός των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης-ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΜΙΣΘ) οχημάτων ως εξής: