Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση ο χρωματισμός των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης-ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔ- ΜΙΣΘ) οχημάτων ως εξής: Ορίζεται το μαύρο ως ενιαίος, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, χρωματισμός για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ) αυτοκίνητα, όπως θεσπίζονται με τις διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).

Τα κυκλοφορούντα ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα οφείλουν να προβούν στην αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος του ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί.