εικονική πραγματικότητα | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

εικονική πραγματικότητα

Εκπαίδευση στα logistics μέσω εικονικής πραγματικότητας

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων στο κοινό Εργαστήριο Επιχειρήσεων για Logistics και Ψηφιοποίηση, ανέπτυξε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του Ινστιτούτου Fraunhofer και της εταιρείας DB Schenker.