Εισφορές Αστικών

ΚΤΕΛ: Τέλος η εισφορά του 1% και γίνεται εισφορά ύψους 5%

Καταργείται η εισφορά του 1% του νόμου 2963/2001 και αντικαθίσταται με νέα εισφορά 5% για την ανανέωση του στόλου και του εκσυγχρονισμού των υποδομών

Φίλτρα