εισιτήριο ΚΤΕΛ

Μόνο με κάρτες η διακίνηση των δικαιούχων έκπτωσης στα ΜΜΜ

14/12/2021 - 14:18

«Για τη μετακίνηση των δικαιούχων με μειωμένο κόμιστρο μετακίνησης, απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες