έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Ταξινόμησης

Διαδικασίες για την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού Ταξινόμησης

06/09/2023 - 11:26

Διευκρινίσεις παρέχονται από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α.