Διαδικασίες για την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού Ταξινόμησης

Τετ, 06/09/2023 - 11:26

Διευκρινίσεις παρέχονται από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α.1071/19-05-2023 κ.υ.α. ‘’Ψηφιοποίηση του πιστοποιητικού ταξινόμησης, καθορισμός του τύπου και του περιεχόμενου του πιστοποιητικού και ρύθμιση λοιπών θεμάτων σχετικά με την έκδοση, τη διακίνηση, τη διαχείριση και την καταχώριση στοιχείων του πιστοποιητικού ταξινόμησης.

Σημειώνεται ότι με την παραπάνω απόφαση καθιερώνεται ενιαίος τύπος ψηφιακού πιστοποιητικού ταξινόμησης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων (Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων). Το ψηφιακό Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων εκδίδεται σε μορφή εγγράφου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και φέρει μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης.

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αντιπρόσωποι και εισαγωγείς καινούργιων ή μεταχειρισμένων οχημάτων να το διαβάσουν εδώ.