ελαστικά για κινητηρίους άξονες

Νέα Michelin X Multi HD D (αριστερά) και X Multi T2 (δεξιά).