έλεγχοι σχολικών | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

έλεγχοι σχολικών

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους αναμένονται σαρωτικοί έλεγχοι των λεωφορείων μεταφοράς μαθητών

Έλεγχοι σχολικών λεωφορείων

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους αναμένονται σαρωτικοί έλεγχοι των λεωφορείων μεταφοράς μαθητών είτε είναι ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία, είτε μισθωμένα.