Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους αναμένονται σαρωτικοί έλεγχοι των λεωφορείων μεταφοράς μαθητών είτε είναι ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία, είτε μισθωμένα.

Οι υπεύθυνοι κίνησης των σχολικών λεωφορείων θα πρέπει άμεσα να φροντίσουν ώστε τα οχήματα πριν ξεκινήσουν δρομολόγια να είναι απολύτως κατάλληλα από τεχνικής πλευράς, χωρίς ελλείψεις και με οδηγούς που να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά.

Μόνο κατά το μήνα Σεπτέμβριο, αναμένεται να πραγματοποιηθούν περισσότεροι από 2.000 έλεγχοι σχολικών σε όλη την επικράτεια με το 40% αυτών να διενεργούνται στην Περιφέρεια Αττικής.

Στατιστικά, με βάση τις προηγούμενες χρονιές, το 17% των σχολικών λεωφορείων παρουσιάζει ελλείψεις και ποσοστό 12% παρουσιάζει σοβαρές και πολύ σοβαρές ελλείψεις σύμφωνα με τη σχετική κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, όπως ισχύει.

Οι συνηθέστερες παραβάσεις αφορούν στη μη κανονική λειτουργία του ταχογράφου και στην καταγραφή των ωρών οδήγησης των οδηγών, στην ύπαρξη καθισμάτων χωρίς την προβλεπόμενη ζώνη ασφαλείας, στην έλλειψη κάρτας ελέγχου καυσαερίων, σε φθαρμένα/ακατάλληλα ελαστικά, στην εμφάνιση διαβρώσεων στο σασί, στην ακαταλληλότητα των οδηγών λόγω έλλειψης ΠΕΙ (Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας), σε μη ισχύον μισθωτήριο συμβόλαιο κ.α.

Ας σημειωθεί, ότι για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται από τα όργανα ελέγχου, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις με τσουχτερά πρόστιμα, ανάλογα με την κατηγορία της παράβασης, αλλά και ακινητοποίηση του οχήματος με δυσμενείς επιπτώσεις για το εκπαιδευτικό ίδρυμα και την εικόνα του απέναντι στους γονείς και στους μαθητές.