ελληνικά φορτηγά

Με περισσότερο ντίζελ θα μπαίνουν τα ψυγεία τρίτων χωρών

21/12/2021 - 13:23

Με σημαντικά αυξημένη ποσότητα πετρελαίου επιτρέπεται τώρα να μπαίνουν στη χώρα μας τα φορτηγά ψυγεία τρίτων χωρών. Η σχετική απόφαση (ΦΕΚ 6050/Β/20-