Με περισσότερο ντίζελ θα μπαίνουν τα ψυγεία τρίτων χωρών

Τρί, 21/12/2021 - 13:23

Με σημαντικά αυξημένη ποσότητα πετρελαίου επιτρέπεται τώρα να μπαίνουν στη χώρα μας τα φορτηγά ψυγεία τρίτων χωρών.

Η σχετική απόφαση (ΦΕΚ 6050/Β/20-12-21) ορίζει ότι η μέγιστη ποσότητα πετρελαίου για την οποία παρέχεται απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καθορίζεται σε 350 λίτρα για το όχημα και 200 λίτρα για τον ρυμουλκούμενο ψυκτικό θάλαμο.

Το προηγούμενο όριο ήταν 200 λίτρα για το αυτοκίνητο και 150 λίτρα για το μηχανάκι του θαλάμου.

Η κατά 200 λίτρα, συνολικά αύξηση της ποσότητας του ντίζελ στις δεξαμενές των εισερχόμενων στη χώρα μας φορτηγών ωφελεί τα οχήματα των γειτονικών μας κρατών που όλα, πλην της Βουλγαρίας, είναι τρίτες χώρες. Έτσι, ένα σκοπιανό ή αλβανικό ή σέρβικο φορτηγό με φθηνότερο πετρέλαιο θα μπορεί τώρα να κάνει περισσότερα χιλιόμετρα εντός της Ελλάδας, όπου τα ελληνικά φορτηγά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κίνησης εξαιτίας της υψηλής τιμής του πετρελαίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη σχετική απόφαση υπογράφει ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και με αιτιολογικό «τη διευκόλυνση και προσέλκυση διεθνών μεταφορικών/ διαμετακομιστικών υπηρεσιών», όπως ακριβώς αναφέρεται.

Πρέπει αλήθεια να διευκολύνουμε και να προσελκύσουμε τα ξένα φορτηγά; ερωτούμε εμείς.

Γνωρίζει ο κ. Πιτσιλής ότι ένα αλβανικό φορτηγό από την Κακαβιά μέχρι τα Ιωάννινα και πάλι πίσω διανύει περί τα 130 χιλιόμετρα, καταναλώνει δηλαδή μαζί με το μηχανάκι του ψυγείου 60-70 λίτρα πετρελαίου; Τα υπόλοιπα μέχρι τα 550, τι θα τα κάνει; Αν δεν τα χρησιμοποιήσει διαφορετικά (…), σίγουρα θα προκαλέσει αθέμιτο ανταγωνισμό στα ελληνικά φορτηγά.