Ελληνικός Πιλότος

Στην Εγνατία Οδό τρέχει ο Ελληνικός Πιλότος

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια λειτουργίας της πλατφόρμας TN – ITS που λειτουργεί ως διαχειριστής των τεχνικών προδιαγραφών για τη διακίνηση των δεδομένων

Φίλτρα