Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια λειτουργίας της πλατφόρμας TN – ITS που λειτουργεί ως διαχειριστής των τεχνικών προδιαγραφών για τη διακίνηση των δεδομένων μεταξύ των αρμόδιων φορέων (αυτοκινητοδρόμων, Υπουργείου Μεταφορών) και των παρόχων ψηφιακών χαρτών με σκοπό να αναπτυχθούν εφαρμογές Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών που θα ενισχύσουν την ασφάλεια σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους ανά την Ευρώπη.

Ο «Ελληνικός Πιλότος», όπως αποκαλείται το έργο που πραγματοποιείται στο οδικό δίκτυο της Εγνατίας οδού, έχει αναδειχθεί σήμερα σε μια παραδειγματική πρακτική που υποστηρίζει με επιτυχία την απρόσκοπτη ανταλλαγή αξιόπιστων και ενημερωμένων γεωχωρικών δεδομένων, όπως φάνηκε κατά την πρόσφατη παρουσίαση από τον ερευνητή Γ. Δραϊνάκη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, συζητήθηκαν οι τεχνικές, διοικητικές και νομικές προκλήσεις που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση του πιλότου, αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισής τους σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την Εγνατία Οδό και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

1

Όπως δηλώνει ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης, -Διευθυντής Έρευνας του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών- «Ο ελληνικός Πιλότος στην Εγνατία Οδό ανοίγει το δρόμο για την ενσωμάτωση συστημάτων ευφυών τεχνολογιών στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Μετά την επιτυχημένη υλοποίησή του, επόμενο βήμα είναι η επέκταση της υπηρεσίας σε άλλους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, ώστε να υπάρχει μια συνεχής και ολοκληρωμένη ροή πληροφοριών σε θέματα κυκλοφορίας και μετακίνησης σε ψηφιακούς χάρτες».