εμπορικά τρένα

Φωτό: Hellenic Train

Πότε ξεκινούν τα εμπορικά τρένα. Τα πρώτα δρομολόγια. Συνεχίζουν τα ΚΤΕΛ

«Η επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου είναι αναγκαία για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κοινού. Επιπλέον, η καθυστέρηση έναρξης της λειτουργίας, έστω