Εμπορικές Αποθήκες

Μέτρα και Μέσα Πυροπροστασίας Εμπορικών Αποθηκών

16/06/2018 - 14:00

Καθορίστηκαν τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα σε εμπορικές αποθήκες και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, με σκοπό την πρόληψη