Τροχοί & TIR

Μέτρα και Μέσα Πυροπροστασίας Εμπορικών Αποθηκών

Καθορίστηκαν τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα σε εμπορικές αποθήκες και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και
Σάββατο 16/06/2018 - 14:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα σε εμπορικές αποθήκες και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά.

Σύμφωνα με την υπ. απόφαση Αριθμ. 16410 Φ.700.6 (ΦΕΚ 1576/Β/2018) τα παραπάνω μέτρα και μέσα έχουν εφαρμογή στις εμπορικές αποθήκες (οικονομικές δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου) που στεγάζονται σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων καθώς και σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους κτιρίων ή οικοπέδων και χρησιμοποιούνται για αποθήκευση και διαχείριση ή/και διακίνηση αγαθών, εμπορευμάτων ή υλικών συσκευασίας, όπως αυτές κατατάσσονται ανάλογα με την ποσότητα έκλυσης θερμότητας κατά την καύση και το ρυθμό καύσης, την πιθανότητα έκλυσης τοξικών ουσιών, επιφανειακής ταχύτητας εξάπλωσης της φλόγας των αποθηκευμένων υλικών σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, σε τέσσερις (4) κατηγορίες ως ακολούθως:

PreviousNext