επενδύσεις

Σχέδιο για παροχή κινήτρων επενδύσεων

Η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου νόμου που θα παρέχει το πλαίσιο παροχής κινήτρων επενδύσεων είναι το αντικείμενο μελέτης που ανέθεσε σε ιδιωτικό

Φίλτρα