επικοινωνία μέσω πινακίδων

PL8.email: Επικοινωνία μέσω των πινακίδων των οχημάτων

06/02/2019 - 14:14

Μια νέα πρόταση που έρχεται να δώσει νέες δυνατότητες επικοινωνίας στους κατόχους κάθε είδους οχήματος μέσα από την πινακίδα κυκλοφορίας του.