επιμορφωτικό πρόγραμμα

«Νέες διατάξεις της νομοθεσίας για καθ’ οδόν ελέγχους οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR», ήταν το θέμα του επιμορφωτικού προγράμματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ενημέρωση των Αρχών Ελέγχου οχημάτων ADR

Ολοκληρώθηκε το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Νέες διατάξεις της νομοθεσίας για καθ’ οδόν ελέγχους οχημάτων

Φίλτρα