Ολοκληρώθηκε το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Νέες διατάξεις της νομοθεσίας για καθ’ οδόν ελέγχους οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR» , σκοπός του οποίου ήταν να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές ελέγχου για τους καθ’ οδόν ελέγχους οχημάτων ADR με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τον εξορθολογισμό των ελέγχων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς αλλά και την αποφυγή δημιουργίας συμβάντων που μπορεί να έχουν δυσάρεστες συνέπειες για τους μεταφορείς, τους πολίτες και το περιβάλλον. Στο επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα πανελλήνιας κλίμακας, συμμετείχαν 470 στελέχη από το Λιμενικό Σώμα, την ΕΛ.ΑΣ., το Πυροσβεστικό Σώμα, το Υπουργείο Οικονομικών, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα Τελωνεία, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, τις Περιφέρειες και τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, παρουσιάστηκαν, από τους εξειδικευμένους εισηγητές του Υπουργείου, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Πανελληνίου Συλλόγου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ), οι διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τους καθοδόν ελέγχους των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με το ν.3446/2006 και την κυα Γ6/57084/1981/2018 (ΦΕΚ Β 3135).

Συγκεκριμένα στους συμμετέχοντες, ύστερα από μια σύντομη αναφορά στα κρίσιμα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), παρουσιάστηκαν τα σημεία ελέγχου των οχημάων ADR, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες ελέγχου, τα έντυπα ελέγχου και τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τους αρμόδιους ελεγκτές, ενώ προωθήθηκε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και αποσαφηνίστηκαν, μέσα από ερωτήσεις που διατυπώθηκαν, θέματα που αφορούν στην πρακτική εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών ελέγχου.

Σημειώνεται ότι, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος υλοποίησης του προγράμματος αυτού, τόσο από οργανωτική άποψη όσο και από πλευράς κόστους μετακίνησης των συμμετεχόντων (αφού προέρχονταν από υπηρεσίες διεσπαρμένες σε όλη την επικράτεια), η επιμόρφωση υλοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία από το Υπουργείο.