Εργαστήριο Τεχνολογίας Προηγμένων Υλικών | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Εργαστήριο Τεχνολογίας Προηγμένων Υλικών

«Εργαστήριο Τεχνολογίας Προηγμένων Υλικών»

Με απόφαση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής ιδρύεται στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογίας Προηγμένων Υλικών-ΕΡΤΕΠΥ» (Laboratory of Advanced Engineering Materials-AdvMat).