ΕΡΤ

Διαγωνισμός ΕΡΤ για Μεταφορές 100.000 ευρώ

Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εξοπλισμού και υλικών μεταξύ, αλλά και εντός, των κτιρίων της ΕΡΤ ΑΕ, στην περιφέρεια Αττικής και

Φίλτρα